Získám dotaci?

Ověříme vaši šanci na dotaci, stačí, když vyplníte formulář.

FAQ

  • V obci řešíme nakládání s bioodpady. Jaké jsou možnosti?
  • Aktuálně je možné podat žádost o dotaci v 5. výzvě Operačního programu životní prostředí, a to jak na vybavení obce kontejnery na separaci bioodpadu, svozovou technikou, tak na výstavbu kompostárny a její vybavení.

Aktuality

Dotace pro modernizace škol, sociální bydlení, rozvoj venkova, technika IZS

1. VÝZVA MAS KRAJINA SRDCE – IROP – MODERNIZACE VYBAVENÍ A REKONSTRUKCE ŠKOL

Dotace na modernizaci stávajících odborných učeben, budování zázemí pro rozvoj klíčových kompetencí (technických a řemeslných oborů, přírodních věd, práce s digitálními technologiemi, komunikace v cizích jazycích).

ŽADATEL:

Školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Výše podpory: až 95% ze způsobilých výdajů; Příjem žádostí: do 20.2.2019

 

MAS SVĚTOVINA – IROP – SOCIÁLNÍ BYDLENÍ

Dotace na pořízení, výstavbu či rekonstrukci bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich přizpůsobení pro potřeby sociálního bydlení, včetně pořízení základního vybavení.

ŽADATEL:
Nestátní neziskové organizace, obce, církve, církevní organizace.

Výše podpory: až 95% ze způsobilých výdajů; Příjem žádostí: do 28.2.2019

 

 MAS PARTNERSTVÍ MOŠTĚNKA – VÝZVA Č. 4 – PRV

Podpora je určena osobám pracujícím v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, uživatelům půdy a jiným hospodářským subjektům, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.

ŽADATEL:
Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů; Vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé lesů a lesních pozemků; Podnikatelské subjekty (mikropodniky a malé podniky) ve venkovských oblastech.

Výše podpory: až 90% ze způsobilých výdajů; Příjem žádostí: do 29.3.2019

MAS JEMNICKO – IROP – TECHNIKA IZS

Dotace přispívá k posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky k zajištění jejich připravenosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům – sucho.

ŽADATEL:

Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III (podle přílohy zákona o požární ochraně).

Výše podpory: až 95% ze způsobilých výdajů; Příjem žádostí: do 18.2.2019

 

Tým společnosti BIOLOGICA


Reference

Díky fy BIOLOGICA jsme v roce 2015 získali 90% dotaci na projekt systému svozu bioodpadu. Zvládli jak náročné několikakolové výběrové řízení, tak administraci pod velkým časovým tlakem.
VOPETUS s.r.o.


Kontakty

  • Biologica s.r.o.
  • Sochorova 3178/23, Žabovřesky
  • Brno 61600
  • +420 775 909 947
  • info@biologica.cz

  • IČ: 27739660
  • Firma je vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 55818