Získám dotaci?

Ověříme vaši šanci na dotaci, stačí, když vyplníte formulář.

FAQ

 • V obci řešíme nakládání s bioodpady. Jaké jsou možnosti?
 • Aktuálně je možné podat žádost o dotaci v 5. výzvě Operačního programu životní prostředí, a to jak na vybavení obce kontejnery na separaci bioodpadu, svozovou technikou, tak na výstavbu kompostárny a její vybavení.

Aktuality

Dotační program DEŠŤOVKA ...ani kapku na zmar!

Dotace pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě.

Kdo může žádat
Majitelé a stavitelé rodinných, rekreačních a bytových domů.

Výše dotace
Až 50 % z celkových způsobilých výdajů.
 
Program má tři pilíře:
1. Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady
 • dotace až 20 000 Kč + 3 500 Kč/m nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
 • pro stávající domy v celé ČR
 • aby se zabránilo kontaminaci veřejného vodovodu, nesmí být rozvod srážkové vody přímo propojen s rozvodem pitné vody

2. Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady

 • dotace až 30 000 Kč + 3 500 Kč/m nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
 • pro stávající domy i novostavby v celé ČR
 • aby se zabránilo kontaminaci veřejného vodovodu, nesmí být rozvod srážkové vody přímo propojen s rozvodem pitné vody

3. Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody

 • dotace až 60 000 Kč (v kombinaci s využitím srážkové vody) nebo 45 000 Kč (bez kombinace s využitím srážkové vody) + 3 500 Kč/m nádrže + 10 000 Kč na projektovou přípravu, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
 • pro stávající domy i novostavby v celé ČR
 • aby se zabránilo kontaminaci veřejného vodovodu, nesmí být rozvod srážkové ani přečištěné odpadní vody přímo propojen s rozvodem pitné vody

 

Žádost o dotaci lze podat i zpětně, za celou ČR, od října 2018!

-----------------------------

Příklad projektu
 
Oblast podpory: Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady
 
Parametry dotace:
Plocha zavlažované zahrady            400 m2
Odvodňovaná plocha                      245 m2
Typ odvodňované plochy                střecha šikmá, betonové tašky
Účinnost filtace vody před jímkou    100%
 
Možná výše dotace:
Minimální objem nádrže                    4 m3
Fixní dotace                                    20.000 Kč
Variábilní dotace                             14.0000 Kč
 
Celková dotace až                        34.000 Kč
-------------------------------
Nabízíme Vám spolupráci s naší firmou a to hlavně v oblastech:
  • kompletní zpracování žádosti o dotaci včetně příloh,
  • administrace žádosti,
  • výběrová řízení,
  • administrace profinancování,
  • projektové a realizační dokumentace,
  • ekonomické a finanční analýzy – cost benefit analýzy,
  • přílohy k rozhodnutí o poskytnutí dotace,
  • monitorovací zprávy,
  • přílohy a vyhotovení závěrečného vyhodnocení akce.
Máte zájem o další informace? Využijte naše dlouholeté zkušenosti a spojte se s námi.

Hodinová sazba za konzultaci  500,-Kč + DPH
Zpracování kompletního portfolia,vhodných investičních/neinvestičních dotačních titulů a investování Vašeho záměru    2.500,-Kč + DPH
 
Zpracujeme kompletní portfolio možností financování Vašeho záměru nebo projektu.
Najdeme vhodné financování pro Vaše podnikání, rozvoj obce, regionu nebo neziskové organizace. 

Kontaktujte nás.

Ing. Lucie Červinková
projektová manažerka

Reference

Díky fy BIOLOGICA jsme v roce 2015 získali 90% dotaci na projekt systému svozu bioodpadu. Zvládli jak náročné několikakolové výběrové řízení, tak administraci pod velkým časovým tlakem.
VOPETUS s.r.o.


Kontakty

 • Biologica s.r.o.
 • Sochorova 3178/23, Žabovřesky
 • Brno 61600
 • +420 775 909 947
 • info@biologica.cz

 • IČ: 27739660
 • Firma je vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 55818