Získám dotaci?

Ověříme vaši šanci na dotaci, stačí, když vyplníte formulář.

FAQ

 • V obci řešíme nakládání s bioodpady. Jaké jsou možnosti?
 • Aktuálně je možné podat žádost o dotaci v 5. výzvě Operačního programu životní prostředí, a to jak na vybavení obce kontejnery na separaci bioodpadu, svozovou technikou, tak na výstavbu kompostárny a její vybavení.

Konzultace a zpracování portfolia

 

 • Hodinová sazba za konzultaci        ... 500,-Kč + DPH

 

 • Zpracování kompletního portfolia,vhodných investičních/neinvestičních dotačních titulů a investování Vašeho záměru       

                                                                     ... 2.500,-Kč + DPH

 

Zpracujeme kompletní portfolio možností financování Vašeho záměru nebo projektu. Najdeme vhodné financování pro Vaše podnikání, rozvoj obce, regionu nebo neziskové organizace. 

Kontaktujte nás

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Těší nás Vaše návštěva našich webových stránek a Váš zájem.

Vážíme si důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a opečováváme je podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, i podle Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstupuje v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR.

Zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení a tak se nyní seznamte se zásadami a právy, které v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů) máte.

 

Bezpečnost

Správce údajů: 

Biologica s.r.o.

Sochorova 3178/23, Žabovřesky

Brno 61600

+420 775 909 947

info@biologica.cz

                   

IČ: 27739660

DIČ:CZ27739660

Firma je vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 55818

přijímá technická a organizační bezpečnostní opatření, aby chránil u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Naše bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.

 

Právo na informace

Na požádání Vám podle možnosti obratem a písemně oznámíme, zda a jaké osobní údaje máme o Vás zaznamenány. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.

Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je směřovat na info@biologica.cz. Jsme Vám k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že : budeme zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme Vám a budeme Vás podporovat v uplatňování a plnění Vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

Kodex ochrany údajů

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělena poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, ze které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace nebo na realizaci smlouvy nebo oprávněného zájmu.

 

Použití a postoupení osobních údajů

Vložením osobních údajů na našich stránkách souhlasíte se zasíláním obchodních informací. Používáme Vaše osobní údaje pro účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu a pro marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši spolupracovníci jsou smluvně vázáni slibem mlčenlivosti.

Možnost odhlášení

Pracujeme jen s údaji a kontakty, které nám daly souhlas. Chceme vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

Cookies

Používáme cookies k tomu, abychom mohli sledovat preference návštěvníků a mohli podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače naše stránky navštívili. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

● poskytování služeb, plnění smlouvy
Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, telefon, adresu nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy
(např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, atd, dodání zboží.)

● vedení účetnictví
Jste-li zákazníky, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

● marketing - zasílání newsletterů
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední
objednávky. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho
souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat
použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

● fotografická dokumentace - živé akce 
Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Předání osobních údajů třetím osobám

K Vašim osobním údajům mají přístup naši spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem: 

SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb a FAPI) a Facebook. Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme Vám však, že v takovém případě budeme při výběru na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás  prostřednictvím e-mailu: info@biologica.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my Vám ve lhůtě 30 dní doložíme, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme  alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

Ukončit odběr našich e-mailů můžete stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Energetika

ÚSPORA NÁKLADŮ NA ENERGIE

Jako obchodní zástupce významného dodavatele elektřiny a plynu nabízíme výrazné úspory v dodávkách PLYNU a ELEKTŘINY

 • Náš partner je již 10 let na trhu
 • Má 35.600 zákazníků
 • 23 kamenných poboček
 • Více než 100 zaměstnanců
 • Dodává 800 GWh ročně

KOLIK UŠETŘÍM?

 • Nezávazná konzultace a posouzení nákladů na elektřinu a plyn.

Nechte naše odborníky posoudit vaše náklady na energie.
Konzultace je nezávazná a zdarma.
Každému klientovi se věnujeme individuálně

MÁM ZÁJEM O KONZULTACI

 • Zpracování energetických auditů, posudků, energetických štítků

Tyto podklady zpracováváme samostatně, individuálně nebo jako podklad pro žádost o dotaci

 • Nová zelená úsporám - zpracování a podání projektu a žádosti o dotaci

Nově je otevřena NZÚ. Jde o tzv. kontinuální výzvu, v rámci které bude možné žádat o dotaci průběžně až do roku 2021. Příjem žádostí odstartoval 22.10.2015. K dispozici je pro letošní rok 520 milionů korun, v příštím roce bude k dispozici očekáváných dalších 2,85 miliardy korun. Kontaktujte nás pro bližší informace a posouzení Vašeho projektu.

JAK ZÍSKÁM DOTACI? ZJISTIT

 • Dotace na úspory energií z OPŽP, OPPIK

Více v sekci Operační program životní prostředí a Operační program podnikání a inovace.

MÁM NÁROK NA DOTACI? ZJISTIT

Dotace

Komplexní služby v oblasti dotačního poradenství a projektového
managementu.

Zabýváme se především poradenstvím spojeným s grantovými schématy EU,
máme ale i zkušenosti s dalšími dotačními zdroji.

Zajišťujeme širokou nabídku služeb pro firmy a podniky zejména v těchto oblastech:

 • Granty Evropské unie, dotační tituly EHP Norska, nadační zdroje,
 • strukturální fondy, Operační program životní prostředí (OPŽP), Program rozvoje venkova (PRV), ROP a další,
 • národní podpora Ministerstva životního prostředí (MŽP), MMR, MF a dalších,
 • vyřízení registrace firem a samotné žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám.

V této oblasti zajišťujeme kompletní přípravu projektu:

 • Zpracování žádosti a podkladů pro žádost,
 • administraci a vyúčtování projektu,
 • zajištění publicity,
 • studie proveditelnosti a další podklady k projektům,
 • technické zprávy,
 • zpracování podkladů a příloh,
 • vedení realizace projektu,
 • výběrová a zadávací řízení.

Naše klienty pravidelně informujeme o aktuálních výzvách a možnostech čerpání dotací
na Vaše záměry prosím volejte nebo pište.

Poradenství v ekologii

Máte problém z oblasti ekologie? Nevíte na koho se obrátit, který úřad je kompetentní k danému tématu? Rádi poskytneme naše zkušenosti. Specializujeme se zejména na oblast odpadového hospodářství a šetrného provozu. 

Nevíte si rady s evidencí odpadů, jak definovat kapacitu zařízení pro využití odpadů? Chcete, aby i provoz vaší firmy byl ohleduplnější k životnímu prostředí? Naši odborníci Vám rádi poradí a pomohou s realizací Vašeho projektu i restrukturalizací stávajících provozů.

Zajišťujeme

 • poradenství v ekologii, 
 • životním prostředí, 
 • odpadovém hospodářství 
 • administrace Operačního programu životní prostředí 
 • administrace Zelená úsporám 
 • zpracování plánů odpadového hospodářství
 • analýzy odpadů a potenciálu jejich produkce 
 • projekční činnost – kompostárny, sběrné dvory, bioplynové stanice, aj. 
 • zpracování projektů, 
 • zpracování provozních řádů, 
 • odborné analýzy, 
 • odborný trénink, 
 • biologické hodnocení a hodnocení Natura
 • přednášky a semináře zaměřené na odpadové hospodářství, jeho legislativní normy a zákony, individuální program dle požadavků klienta, příp. zaměření na tématiku ekologie a biopotravin atd..  
 • exkurze, spolupráce, projekty v odpadovém hospodářství

Zkušenosti a reference

Naši klienti

 • Pražské služby a.s.,
 • ČEZ Distribuce,
 • Město Dobruška,
 • Město Mělník,
 • Dring Consultin,
 • Obec Velehrad,
 • Stráž nad Nežárkou,
 • Vodohospodářské stavby České Budějovice s.r.o.,
 • Rašelina Soběslav a.s.,
 • Město Nový Jičín,
 • Obec Starý Jičín,
 • Město Nymburk,
 • a další.

Rádi Vám zašleme seznam referencí a realizovaných projektů a zakázek, případně poradíme s problémem, který řešíte, poskytneme informace nebo kontakty.

Spolupráce a členství

Jsme členy

CZ Biom - české sdružení pro biomasu
Business professional woman Czech Republic

Spolupracujeme

VOPETUS s.r.o. - systém svozu a separace bioodpadů na Vysočině
Josef Brašnička - daňové a ekonomické poradenství
Kompostárna Jarošovice s.r.o.
Klastr bioplyn 

Aktuality

Dotační program DEŠŤOVKA ...ani kapku na zmar!

Dotace pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě.

Kdo může žádat
Majitelé a stavitelé rodinných, rekreačních a bytových domů.

Výše dotace
Až 50 % z celkových způsobilých výdajů.
 
Program má tři pilíře:
1. Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady
 • dotace až 20 000 Kč + 3 500 Kč/m nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
 • pro stávající domy v celé ČR
 • aby se zabránilo kontaminaci veřejného vodovodu, nesmí být rozvod srážkové vody přímo propojen s rozvodem pitné vody

2. Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady

 • dotace až 30 000 Kč + 3 500 Kč/m nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
 • pro stávající domy i novostavby v celé ČR
 • aby se zabránilo kontaminaci veřejného vodovodu, nesmí být rozvod srážkové vody přímo propojen s rozvodem pitné vody

3. Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody

 • dotace až 60 000 Kč (v kombinaci s využitím srážkové vody) nebo 45 000 Kč (bez kombinace s využitím srážkové vody) + 3 500 Kč/m nádrže + 10 000 Kč na projektovou přípravu, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
 • pro stávající domy i novostavby v celé ČR
 • aby se zabránilo kontaminaci veřejného vodovodu, nesmí být rozvod srážkové ani přečištěné odpadní vody přímo propojen s rozvodem pitné vody

 

Žádost o dotaci lze podat i zpětně, za celou ČR, od října 2018!

-----------------------------

Příklad projektu
 
Oblast podpory: Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady
 
Parametry dotace:
Plocha zavlažované zahrady            400 m2
Odvodňovaná plocha                      245 m2
Typ odvodňované plochy                střecha šikmá, betonové tašky
Účinnost filtace vody před jímkou    100%
 
Možná výše dotace:
Minimální objem nádrže                    4 m3
Fixní dotace                                    20.000 Kč
Variábilní dotace                             14.0000 Kč
 
Celková dotace až                        34.000 Kč
-------------------------------
Nabízíme Vám spolupráci s naší firmou a to hlavně v oblastech:
  • kompletní zpracování žádosti o dotaci včetně příloh,
  • administrace žádosti,
  • výběrová řízení,
  • administrace profinancování,
  • projektové a realizační dokumentace,
  • ekonomické a finanční analýzy – cost benefit analýzy,
  • přílohy k rozhodnutí o poskytnutí dotace,
  • monitorovací zprávy,
  • přílohy a vyhotovení závěrečného vyhodnocení akce.
Máte zájem o další informace? Využijte naše dlouholeté zkušenosti a spojte se s námi.

Hodinová sazba za konzultaci  500,-Kč + DPH
Zpracování kompletního portfolia,vhodných investičních/neinvestičních dotačních titulů a investování Vašeho záměru    2.500,-Kč + DPH
 
Zpracujeme kompletní portfolio možností financování Vašeho záměru nebo projektu.
Najdeme vhodné financování pro Vaše podnikání, rozvoj obce, regionu nebo neziskové organizace. 

Kontaktujte nás.

Ing. Lucie Červinková
projektová manažerka

Reference

Díky fy BIOLOGICA jsme v roce 2015 získali 90% dotaci na projekt systému svozu bioodpadu. Zvládli jak náročné několikakolové výběrové řízení, tak administraci pod velkým časovým tlakem.
VOPETUS s.r.o.


Kontakty

 • Biologica s.r.o.
 • Sochorova 3178/23, Žabovřesky
 • Brno 61600
 • +420 775 909 947
 • info@biologica.cz

 • IČ: 27739660
 • Firma je vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 55818