Získám dotaci?

Ověříme vaši šanci na dotaci, stačí, když vyplníte formulář.

FAQ

  • V obci řešíme nakládání s bioodpady. Jaké jsou možnosti?
  • Aktuálně je možné podat žádost o dotaci v 5. výzvě Operačního programu životní prostředí, a to jak na vybavení obce kontejnery na separaci bioodpadu, svozovou technikou, tak na výstavbu kompostárny a její vybavení.

Naši klienti

Z vybraných zakázek v oblasti administrace žádostí vybíráme následující:

 

Seznam referencí - zpracování projektů OPŽP

Předkladatel

Název projektu

Realizované služby

Výše projektu

Stráž nad Nežárkou

Kanalizace a ČOV Stráž nad Nežárkou

Projektová příprava, administrace projektu

31.000.000 Kč

Obec Dlouhá Loučka

Vodovod Dlouhá Loučka

Projektová příprava, administrace projektu, včetně zajištění výběrového řízení na dodavatele

123.802.162 Kč

0bec Hartmanice

Kanalizace a ČOV Hartmanice.

Projektová příprava, administrace projektu, včetně zajištění výběrového řízení na dodavatele

13.610.880 Kč

Kompostárna Jarošovice s.r.o.

Kvalitní zpracování bioodpadů pro jejich lepší materiálové využití.

Projektová příprava, administrace projektu, včetně zajištění výběrového řízení na dodavatele

15.462.146 Kč

Obec Dlouhá Loučka

Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů - kompostárna obce Dlouhá Loučka

Projektová příprava, administrace projektu, včetně zajištění výběrového řízení na dodavatele

6.769.963 Kč

VHS České Budějovice s.r.o.

Pořízení drtiče na likvidaci stavebních odpadů.

Projektová příprava, administrace projektu, včetně zajištění výběrového řízení na dodavatele

12.790.500 Kč

Vindex JIH s.r.o.

Zlepšení nakládání s bioodpady - mobilní zařízení pro drcení dřevního odpadu a materiálů.

Projektová příprava, administrace projektu, včetně zajištění výběrového řízení na dodavatele

5.789.000 Kč

REMEX CZ a.s.

Pořízení drtiče pro likvidaci stavebního materiálu

Projektová příprava, administrace projektu, včetně zajištění výběrového řízení na dodavatele

11.533.480 Kč

Sdružení měst a obcí Vltava

Komplexní systém svozu, separace a nakládání s odpady v mikroregionu Vltavotýnsko v rámci plnění POH.

Projektová příprava, administrace projektu, včetně zajištění výběrového řízení na dodavatele

6.596.640 Kč

PRO-ODPAD

Systém správné hygienizace rizikových bioodpadů - kompostárna Jarošovice.

Projektová příprava, administrace projektu, včetně zajištění výběrového řízení na dodavatele

6.455.000 Kč

 

Seznam referencí - zpracování projektů ROP

Předkladatel

Název projektu

Realizované služby

Výše projektu

Jihočeské zemědělské muzeum o.p.s.

Jihočeské zemědělské muzeum

Zajištění výběrového řízení na dodavatele

11.000.000 Kč

 

Aktuality

Nové dotace pro města a obce 2019

Přinášíme Vám informace o nových dotacích Ministerstva pro místní rozvoj vyhlášených v rámci PROGRAMU Podpora rozvoje regionů 2019+

Dotace na rekonstrukci veřejných budov
Podporované aktivity:
V rámci dotačního titulu, v rámci je možné podpořit rekonstrukci či přestavbu veřejných budov, jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu. Rekonstruovat tak bude možné např. kulturní dům, multifunkční dům či obecní úřad. Dokonce je možné podpořit i rekonstrukci školních budov i bez navýšení kapacity. Jediným omezením je skutečnost, že není podporována nová výstavba, ale pouze rekonstrukce stávajících prostor.
Oprávněný žadatel:
obec do 3 000 obyvatel.
Výše podpory:
70 % z uznatelných nákladů, přičemž je možné žádat až o dotaci v absolutní velikosti 10 mil. Kč. Minimální velikost dotace je poté 500 000 Kč.
Příjem žádostí: 
od 21. listopadu 2018 do 28. února 2019.
Dotace na podporu dostupnosti služeb
Podporované aktivity:
Podpora je zaměřena na výstavbu, přestavbu či rekonstrukci objektů, které poté budou sloužit pro provozování služeb základní lékařské péče (např. pediatr, zubař, praktický lékař) a obchodní obslužnosti (smíšené zboží, základní potřeby, případně kooperace s Pošta partner). Cílem dotace je vybudování infrastruktury pro tyto služby s tím, že následně budou tyto prostory komerčně pronajímány jednotlivým provozovatelům těchto služeb. Prostory ale nesmí být připravovány rovnou pro konkrétního provozovatele. Zároveň nesmí být na katastru obce před podáním žádosti provozována stejná služba, jejíž infrastruktura se bude z dotace stavět.
Oprávněný žadatel:
obec s velikostí do 1 000 obyvatel.
Výše podpory:
70 % uznatelných výdajů. Minimální výše dotace je 100 000 Kč, maximální 2 mil. Kč.
Příjem žádostí: 
od 21. listopadu 2018 do 28. února 2019.
Podpora na obnovu školních hřišť
Podporované aktivity:
Obnova školních hřišť, která slouží pro hodiny tělesné výchovy. Rovněž je možné získat podporu i na obnovu školních tělocvičen. Konkrétně se může jednat o rekonstrukci, případně i výstavbu, pokud v tuto chvíli potřebná infrastruktura v obci neexistuje. Zároveň je podporována i modernizace či výstavba zázemí – šatny, toalety, sprchy apod.
Oprávněný žadatel a Výše dotace:
Pro obce do 3 000 obyvatel je podpora poskytována do výše 70 % celkových způsobilých výdajů. V případě obcí s počtem obyvatel od 3 000 do 10 000 je dotace nastavena ve výši 60 %. Pro oba typy podprogramů poté platí, že minimální výše dotace může činit 500 000 Kč, maximální výše podpory je poté 5 mil. Kč.
Příjem žádostí:   
od 21.11. 2018 do 28.2. 2019.
 
Dotace na rekonstrukci veřejných hřišť či koupališť
Podporované aktivity:
Vybudování veřejných sportovišť či dopravních hřišť. Rovněž je možné zafinancovat obnovu obecních koupališť či vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (např. prostory pro setkávání či komunitní a spolkovou činnost).
Podmínkou je, aby všechny výše uvedené stavby byly veřejně přístupné, a jejich využívání nesmí být obecně zpoplatněno. Ke komerčním účelům (např. pořádání oslav, teambuildingů apod.) je možné tyto zařízení využít pouze z 20 % celkové kapacity. Z dotace není možné podpořit nákup vybavení těchto prostor, či vybavení pro spolkovou činnost (např. kulisy, kostýmy).
Oprávněný žadatel:
Obce do 3 000 obyvatel. Výše dotace je 70 % z celkových způsobilých výdajů, maximální výše dotace je 3 mil. Kč, minimální výše poté činí 100 000 Kč.
Příjem žádostí:   
od 21.11. 2018 do 28.2. 2019.
Dotace na místní komunikace
Podporované aktivity: 
Kromě rekonstrukce místních kominkací je možné žádat o dotaci na odpočívky, přidružené pruhy či parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy. Je možné vyměnit povrchy z asfaltu, betonu, dlažby, betonových panelů či štěrku za nové povrchy, které se můžou skládat z asfaltu, betonu či dlažby.
Oprávněný žadatel:
Všechny obce a města s výjimkou statutárních měst a těch, které jsou zahrnuty v oblasti investic do aglomerací (ITI a IPRÚ).
Výše dotace:
Pro obce do 3 000 obyvatel ve výši 70 %.
Pro obce mezi 3 000-10 000 obyvateli je možné čerpat maximálně 60 % výdajů.
Obce či města nad 10 000 obyvatel získají maximální podporu ve výši 50 %.
Obec do 10 000 obyvatel může žádat o podporu ve výši až 5 mil. Kč, u měst s více než 10 000 obyvateli je dotace až 15 mil. Kč.
Příjem žádostí:   
od 21.11. 2018 do 28.2. 2019.
 
Dotace na mosty, lávky, parkoviště či zastávky
Podporované aktivity:
Rekonstrukce mostů, propustků, lávek, parkovišť či zastávek.
Oprávněný žadatel:
Pouze pro obce do 3 000 obyvatel.
Výše dotace:
Maximální výše dotace je 70 %, konkrétně je možné získat podporu od 200 000 – 1 000 000 Kč.
Příjem žádostí: 
od 21.11. 2018 do 28.2. 2019.
Neváhejte nás kontaktovat!
Tým společnosti BIOLOGICA s.r.o.

Reference

Díky fy BIOLOGICA jsme v roce 2015 získali 90% dotaci na projekt systému svozu bioodpadu. Zvládli jak náročné několikakolové výběrové řízení, tak administraci pod velkým časovým tlakem.
VOPETUS s.r.o.


Kontakty

  • Biologica s.r.o.
  • Sochorova 3178/23, Žabovřesky
  • Brno 61600
  • +420 775 909 947
  • info@biologica.cz

  • IČ: 27739660
  • Firma je vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 55818